Open Letter to Vaughan Gething AM - Minister for Health - Leanne Wood - Rhondda Plaid Cymru

Open Letter to Vaughan Gething AM - Minister for Health

Open Letter to Vaughan Gething AM - Minister for Health from Rhondda residents 


Llythyr Agored at Vaughan Gething AC - Y Gweinidog Iechyd gan drigolion Rhondda

Dear Health Minister,

We note the vote that took place in the Senedd on 12th February 2020 which showed that the democratic will of our elected representatives is to retain a 24-hour, consultant-led A&E department at the Royal Glamorgan Hospital. 

We would like to emphasise that those of us who live in the Rhondda will have further to travel in a life threatening emergency if the proposals are realised. 

We also note the difficulty that Cwm Tâf Health Board have faced in recruiting suitable consultants. We contend that their job is being hindered by the decision taken in 2014 to reconfigure A&E services as part of the South Wales Programme.

We call on you as Health Minister to intervene as a matter of urgency. We call on you to support the Health Board to recruit the necessary professional staff to ensure a safe and sustained 24-hour consultant-led service at the Royal Glamorgan Hospital by removing the aspects of the South Wales Programme which relate to the downgrading of A&E services there.

An announcement from you indicating your support for the continuation of the current service will provide the certainty that is lacking and hampering recruitment efforts. We would also like to see you as Welsh Government directly support the Cwm Taf Morgannwg University Health Board recruitment process.

 

Annwyl Weinidog

Rydym yn nodi’r bleidlais a gynhaliwyd yn y Senedd ar 12 Chwefror 2020 a ddangosodd mai ewyllys democrataidd ein cynrychiolwyr etholedig yw cadw adran frys 24-awr dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Hoffem bwysleisio y bydd gan y rhai ohonom sy'n byw yn y Rhondda ymhellach i deithio mewn argyfwng sy'n bygwth bywyd os gwireddir y cynigion.

Rydym hefyd yn nodi’r anhawster a wynebodd Bwrdd Iechyd Cwm Tâf i recriwtio meddygon ymgynghorol addas. Credwn fod eu gwaith yn cael ei rwystro gan y penderfyniad a gymerwyd yn 2014 i ail-ffurfio gwasanaethau brys fel rhan o Raglen De Cymru.

Galwn arnoch chi fel Gweinidog Iechyd i ymyrryd fel mater o frys. Galwn arnoch i gefnogi’r Bwrdd Iechyd i recriwtio’r staff proffesiynol angenrheidiol i sicrhau gwasanaeth diogel estynedig 24-awr dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg trwy dynnu allan agweddau o Raglen De Cymru sy’n ymwneud ag israddio gwasanaethau’r adran frys yno.

Byddai cyhoeddiad gennych chi yn dangos eich cefnogaeth i barhau â’r gwasanaeth presennol yn rhoi’r sicrwydd nad yw’n bod ar hyn o bryd ac sy’n rhwystro ymdrechion i recriwtio. Hoffem hefyd eich gweld fel Llywodraeth Cymru yn cefnogi proses recriwtio Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Tâf Morgannwg yn uniongyrchol.

1,026 signatures

Will you sign?

A&E

Showing 794 reactions

 • John Denton
  signed 2020-04-14 20:05:18 +0100
  Sort yourself out! You’re a disgrace!
 • Mike Tingle
  signed 2020-03-28 19:33:31 +0000
 • Richard French
  signed 2020-03-27 13:30:19 +0000
  Richard French
 • Jeanette Hopes
  signed 2020-03-15 12:05:02 +0000
 • Richard Booker
  signed 2020-03-13 15:07:32 +0000
 • Elizabeth Ramsey
  signed via 2020-03-12 07:43:52 +0000
 • Maria Walsh
  signed 2020-03-10 08:28:27 +0000
 • Jackie R
  signed 2020-03-09 23:53:06 +0000
 • Daphne Wilks
  signed 2020-03-09 22:13:07 +0000
  With the hospitals Prince Charles and Princess of Wales already struggling with their own area patients, do you think its fair or right to put more stress on those staff, would you be able to cope put yourself in their shoes I don’t think so .
 • Sharon Coleman
  signed 2020-03-09 20:12:18 +0000
 • Monica Caddy
  signed 2020-03-09 18:35:36 +0000
 • Gaynor Jones
  signed 2020-03-09 18:27:05 +0000
 • Paul Kilby
  signed 2020-03-09 15:42:43 +0000
 • Enid Jones
  signed 2020-03-09 15:33:57 +0000
 • Ian Clarke
  signed 2020-03-09 13:04:18 +0000
  Ian Clarke
 • Gwyneth Griffiths
  signed 2020-03-09 10:34:19 +0000
 • Janet Haines
  signed 2020-03-09 10:32:52 +0000
 • Carol Jones
  signed 2020-03-09 08:51:25 +0000
 • Gail Belmont
  signed 2020-03-09 06:31:46 +0000
 • Enma Small
  signed 2020-03-09 06:03:59 +0000
 • Dawn Snook
  signed 2020-03-09 05:53:54 +0000
 • Bethan Roberts
  signed 2020-03-08 22:50:05 +0000
 • Margaret Jones
  signed 2020-03-08 22:03:11 +0000
 • Laura Lewis-Evans
  signed 2020-03-08 21:47:23 +0000
 • Sarah Simmons
  signed 2020-03-08 21:21:12 +0000
 • Andrea Richards
  signed 2020-03-08 20:52:09 +0000
 • Rebecca Mcgee
  signed 2020-03-08 20:06:31 +0000
 • Jeni Owen
  signed 2020-03-08 19:00:41 +0000
 • Roberta Williams
  signed 2020-03-08 18:48:14 +0000
 • Gill Barclay
  signed 2020-03-08 18:42:02 +0000