llifogydd_floods - Leanne Wood - Rhondda Plaid Cymru

Llifogydd y Rhondda / Rhondda Floods

llif.JPG

Rydym ni, sy’n llofnodi’r ddeiseb yma, yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu ymchwiliad llawn, annibynnol, agored a chyhoeddus i achosion y llifogydd i gartrefi pobl yn y Rhondda yn 2020, ac i gymryd camau priodol i unioni'r problemau.

We, the undersigned, demand that the Welsh Government institutes a full, independent, open and public enquiry into the causes of the flooding into people’s homes in the Rhondda in 2020, and that appropriate action is taken to rectify the problems.

1,935 signatures

Will you sign?


Showing 1483 reactions