Cadwch Feddygfa Horeb ar Agor / Keep Horeb Surgery Open

We, the undersigned,call on Cwm Taf Health Board to ensure that Horeb Surgery is kept open following Dr Naoko Kota’s decision to terminate her contract.

The surgery is set to close on July 31st 2016. We believe that the surrounding surgeries are already at breaking point and will be unable to cope with the 3,000 plus patients currently registered at Horeb Surgery.

 IMG_20160615_190250-800x600.jpg

Rydym ni sydd wedi arwyddo isod yn galw ar Fwrdd Iechyd Cwm Taf i sicrhau bod meddygfa Horeb yn aros ar agor wedi ymadawiad Dr Naoko Kota.

Y bwriad ar hyn o bryd yw cau'r feddygfa ar 31 Gorffennaf 2016. Credwn fod y meddygfeydd eraill yn yr ardal dan bwysau gormodol yn barod, ac na fyddant yn gallu dygymod â'r 3,000 o gleifion ychwanegol fyddai'n dod o Feddygfa Horeb.

452 signatures

Will you sign?


Showing 392 reactions

  • Valerie Evans
    signed via 2016-06-15 22:12:02 +0100
    It is so difficult to see a doctor now and have to wait 2 weeks sometimes for an appointment. The closure will make the situation much worse.
  • Elyn Stephens
    signed 2016-06-15 22:11:19 +0100