£500Bonus - Leanne Wood - Rhondda Plaid Cymru

Give Carers and ALL Care Home Staff the £500 bonus

Mae'r pandemig wedi ein gorfodi i edrych ar ba swyddi yn ein cymdeithas sy'n hanfodol, ac mae'r rhai sy'n gofalu ac yn cefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn haeddu cael eu cydnabod am y cyfraniadau anhygoel a wnânt.

This pandemic has forced us to look at which jobs in our society are essential, and those who look after and support the most vulnerable in our society deserve to be recognised for the incredible contributions they make.

 


 

Galwn ar Weinidog Iechyd Cymru i sicrhau bod pob gofalwr di-dâl i dderbyn y taliad bonws o £500 a addawyd i ofalwyr cyflogedig.

Galwn ymhellach ar y Senedd i roi taliad cyfartal i'r holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal - gan gynnwys glanhawyr a'r staff arlwyo mewn cartrefi gofal sy'n peryglu eu diogelwch eu hunain bob dydd. Maent yn haeddu cael eu trin fel aelodau cyfartal o’r tîm hynny o bobl sy'n rhedeg cartrefi gofal.

Trwy lofnodi’r ddeiseb hon, rydych yn cytuno i Blaid Cymru gofnodi eich barn wleidyddol a’i ddefnyddio at ddibenion ymgyrchu. Gallwch weld ein polisi diogelu data yma.

We call on the Welsh Health Minister to ensure that all unpaid carers receive the £500 bonus payment promised to other carers.

We further call on the Senedd to give an equal payment to all staff who work in a care home setting – including cleaners and the catering staff at care homes who put their own safety at risk every day they go to work. They deserve to be treated as equal members of the team of people who run care homes.

By signing this petition, you agree to Plaid Cymru recording your political opinion and using it for campaigning purposes. You can find our data protection policy here.
57 signatures

Will you sign?


Showing 46 reactions

 • Lorry Leader
  signed 2020-12-01 15:34:14 +0000
 • Giorgio Riva
  signed 2020-12-01 13:59:19 +0000
 • Alexandria Simmons
  signed 2020-09-09 23:25:49 +0100
 • Mark Horner
  signed 2020-08-13 00:26:37 +0100
  Mark
 • Susan John
  signed 2020-06-26 15:26:58 +0100
 • christopher searle
  signed 2020-06-19 20:55:33 +0100
 • sue alfrey
  signed 2020-05-22 10:00:23 +0100
 • Irene Pearce
  signed 2020-05-20 13:31:57 +0100
  They deserve it on the front line
 • Keith Gregory
  signed 2020-05-20 01:08:39 +0100
 • Martin Cutler
  signed 2020-05-20 00:13:42 +0100
 • Non Roberts
  signed 2020-05-19 08:50:14 +0100
 • Morgan Roberts
  signed 2020-05-18 12:47:41 +0100
 • Darren Macey
  signed 2020-05-18 11:38:56 +0100
 • Irene Kaps
  signed 2020-05-18 11:19:59 +0100
 • Gareth Llewellyn
  signed 2020-05-18 11:04:07 +0100
 • Wendy Allsop
  signed 2020-05-18 10:42:45 +0100
 • Jill Richardson
  signed 2020-05-17 21:11:18 +0100
 • Catrin Thomas
  signed 2020-05-17 19:52:23 +0100
 • Ivy Hughes
  signed 2020-05-17 18:55:03 +0100
  We are all the same
 • Dean Landry
  signed 2020-05-16 18:13:39 +0100
 • Natasha Landry
  signed 2020-05-16 18:09:49 +0100
 • Karen Brougham
  signed 2020-05-16 16:49:37 +0100
  I am a care home worker and we should all be treated the same.
 • Serena Grimaldi
  signed 2020-05-16 13:37:10 +0100
  Serena Grimaldi
 • Eira-Bernice Evans
  signed 2020-05-16 08:54:46 +0100
 • Nicole Williams
  signed 2020-05-16 07:01:25 +0100
 • Karen Haskins
  signed 2020-05-16 05:32:45 +0100
 • Christine Gillard
  signed 2020-05-15 23:16:18 +0100
 • sharon clark
  signed 2020-05-15 21:45:00 +0100
  for too long these people have gone unrecognised
 • Helen Bundy
  signed 2020-05-15 20:50:52 +0100
  I am a cleaner in a care home working and assisting care staff amid live virus so why should I be treated differently.
 • David bevan
  signed 2020-05-15 20:18:03 +0100